Звіт селищного голови щодо здійснення державної регуляторної політики Драбівською селищною радою в 2021 році

  • 442

Звіт

селищного голови щодо здійснення державної регуляторної політики Драбівською селищною радою

в 2021 році

 

         Упродовж 2021 року діяльність щодо державної регуляторної політики виконавчими органами Драбівської селищної ради здійснювалась у відповідності до норм, визначених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

          Відповідно до статті 31 зазначеного Закону та пункту 2 розділу ІV Положення про постійні комісії селищної ради, затвердженого рішенням селищної ради 25.11.2020 №1-5/VІІІ, розгляд проєктів регуляторних актів щодо їх відповідності вимогам Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та забезпечення підготовки експертного висновку до проектів регуляторних актів, які виносяться на розгляд ради, покладені на постійну комісію селищної ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.  

         Організація роботи по плануванню діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, складання щорічних планів з базових, повторних, періодичних відстежень результативності прийнятих регуляторних актів, забезпечення контролю за здійсненням таких відстежень, моніторинг оприлюднених звітів, оновлення реєстру регуляторних актів покладена на відділ економічного розвитку та інвестицій виконавчого комітету Драбівської селищної ради.

         У 2021 році забезпечувалась обов’язковість здійснення розробниками регуляторних актів аналізу регуляторного впливу. Застосування цих інструментів безпосередньо впливає на підвищення якості регуляторних рішень та сприяє зменшенню кількості регулювань, запропонованих до запровадження, оскільки передбачають у доступній та зрозумілій формі обґрунтування економічної доцільності їх прийняття.

         Відповідно до статей 7, 32 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» рішенням Драбівської селищної ради 11.12.2020 року №2-5/VІІІ було затверджено план діяльності Драбівської селищної ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2021 рік. План було оприлюднено на офіційному сайті Драбівської селищної ради  у розділі «Регуляторна діяльність».

         Зазначений план був сформований на підставі пропозицій, наданих підрозділами селищної ради, які є потенційними розробниками регуляторних актів.

         У березні 2021 року до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів були внесені зміни  (Рішення Драбівської селищної ради від 26 березня 2021 року №8-5/VІІІ).  

         При розробці проектів рішень та при наявності ознак регуляторного акта, розробниками таких проектів використовувався механізм консультування з Державною регуляторною службою України.

         У 2021 році, після проходження регуляторної процедури було підготовлено та прийнято 1 регуляторний акт Драбівської селищної ради, а саме рішення Драбівської селищної ради від 14.07.2021 №14-2/VІІІ «Про встановлення місцевих податків та зборів».

         Сьогодні до Вашої уваги буде представлений проект рішення Драбівської селищної ради «Про затвердження плану діяльності Драбівської селищної ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2022 рік».

         З метою систематизації регуляторних актів ведеться та своєчасно оновлюється реєстр власних регуляторних актів, який станом на 01.12.2021 включає 5 регуляторних акти, а саме рішення ради:

            - про затвердження Правил утримання домашніх тварин на території Драбівської селищної ради (рішення селищної ради від 22 жовтня 2019 року №7-3/VІІІ);

         - про затвердження Правил благоустрою на території населених пунктів Драбівської селищної ради (рішення селищної ради від 22 жовтня 2019 року № 7-43/VІІІ);

         - про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг Драбівської селищної (рішення селищної ради від 06 жовтня 2020 року № 20-84/VІІ);

         - про затвердження місцевих податків і зборів на 2021рік (рішення селищної ради  від 30 червня 2020 року № 14-6/VIІ);

         - про встановлення місцевих податків та зборів (рішення селищної ради від 14.07.2021 р. № 14-2/VIII).

         У серпні 2021  року було розпочато процедуру розробки та аналізу проекту регуляторного акта «Про затвердження тарифів на платні послуги, що надаються Комунальним некомерційним підприємством «Драбівська багатопрофільна лікарня» Драбівської селищної рад.

Вказаним проектом рішення передбачається встановлення тарифів на платні медичні послуги, які відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 №1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах», можуть надаватися КНП «Драбівська багатопрофільна лікарня».

          Підготовлений проект рішення був направлений до Державної регуляторної служби України (лист від 30.08.2021 №03-05/1120), яка в  свою чергу  визнала  даний прєкт  регуляторним актом.

         Упродовж вересня-жовтня з Державною регуляторною службою здійснювалося консультування та приведення проєкту рішення до вимог законодавства.

         В даний час проект рішення доопрацьовано та направлено повторно для погодження до Державної регуляторної служби України.

         З метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» інформація щодо здійснення державної регуляторної політики постійно оновлюється.

На  офіційному сайті Драбівської селищної ради відповідно до встановлених вимог створено розділ «Регуляторна діяльність», який  постійно оновлюється і наповнюється актуальними даними.

 

         Здійснено реєстрацію на Єдиному державному веб - порталі відкритих даних, інформація щодо здійснення державної регуляторної політики постійно оприлюднюється на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.

 

Аналізуючи роботу Драбівської селищної ради у сфері державної регуляторної політики у 2021 році можна зазначити, що пріоритетами у роботі в даному напрямку для виконавчих органів селищної ради у 2022 році мають стати:

- неухильне дотримання розробниками регуляторних актів вимог чинного законодавства, що визначає правові та організаційні засади реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності;

- зменшення регулярного тиску на суб’єкти малого та середнього підприємництва шляхом розгляду діючих регуляторних актів селищної ради та її виконавчого комітету, внесення змін та доповнень до них, зменшення їх кількості;

- спрощення та покращення селищного регуляторного середовища;

- продовження практики підвищення рівня кваліфікаційної спроможності фахівців виконавчих органів селищної ради щодо застосування законодавства про державну регуляторну політику;

- недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів;

 

В цілому стан реалізації регуляторної політики в сфері господарської діяльності в громаді визначає стійку тенденцію по впорядкуванню регуляторної діяльності виконавчими органами селищної ради відповідно до норм та вимог чинного законодавства, а впровадження принципів державної регуляторної політики дозволяє утримувати баланс інтересів між виконавчими органами селищної ради та суб’єктами господарювання.

 

 

 Секретар селищної ради                                                 Олександр МІРОШНИК

 

Фото без опису