Сучасний урок географії –  спільна творчість вчителя і учнів

  • 685

Фото без опису10 лютого 2022 року відповідно до плану роботи закладу загальної середньої освіти с. Митлашівка досвід  роботи щодо використання проєктних технологій під час викладання географії презентувала вчитель, спеціаліст вищої категорії Кирильчатенко А.М.

Алла Михайлівна проаналізувала основні підходи до проєктування сучасного уроку географії: розкрила значення компетентнісного підходу в плануванні кожного етапу уроку; зазначила, що методичне підґрунтя реалізації наскрізних змістових ліній становлять компетентнісний, особистісно-орієнтований, комунікативно-діяльнісний та інтегрований (міжпредметний) підходи. Практику володіння проєктними технологіями присутні могли спостерігати на уроці географії у 8 класі: «Основні річкові басейни та системи України». Це урок, на якому учитель і учні були активними учасниками навчально-виховного процесу. Навчальний матеріал був емоційно дієвим, мав практичну спрямованість;  творчі проєктні завдання  розроблялися учителем з урахуванням індивідуальних особливостей учнів та їх творчих здібностей. Важливою рисою  уроку була активізація пізнавальної діяльності учнів, застосування  комп'ютерних технологій.

Кирильчатенко А.М. постійно працює над підвищенням ефективності уроків, намагаючись зробити їх доступними, цікавими, практичними для учнів.