Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

  • 40

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета ...

Обґрунтування технічних та якісних характеристик

предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 41 постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня
2016 року № 710 «Про ефективне використання державних коштів»)

                                                                                                                 смт. Драбів                                                                                                                  

 

1.

Замовник

Відділ освіти Драбівської селищної ради Черкаської області (код за ЄДРПОУ 44045138).

2.

Місцезнаходження

Адреса: Україна, 19801, Черкаська обл., смт Драбів, вул. Центральна, буд. 69.

3.

Назва предмета закупівлі

Профілактичний медичний  огляди працівників закладів освіти та установ, підпорядкованих відділу освіти

4.

Код за Єдиним закупівельним словником

ДК 021:2015  – 85110000-3 Послуги лікувальних закладів та супутні послуги

5.

Вид процедури

Відкриті торги з особливостями

6.

Ідентифікатор закупівлі

UA-2024-05-21-003091-a

7.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

        Профілактичні медичні огляди повинні проходити згідно ПОСТАНОВИ Кабінету міністрів України від 23 травня 2001 р. № 559 Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок. Основами законодавства України про охорону здоров’я, Законами України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» та «Про захист населення від інфекційних хвороб», зокрема, встановлено, що з метою охорони здоров’я населення організуються профілактичні медичні огляди ряду категорій громадян, професійна чи інша діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може спричинити поширення інфекційних захворювань, виникнення харчових отруєнь, а також працівників, зайнятих на важких роботах і на роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці, військовослужбовців. Серед них – працівники дошкільних і навчальних закладів.

       Переможець процедури закупівлі зобов’язується дотримуватись переліку необхідних обстежень лікарів-спеціалістів, видів клінічних, лабораторних та інших досліджень, що необхідні для проведення обов'язкових медичних оглядів, які затверджені Наказом Міністерства охорони здоров'я України 23.07.2002  № 280.

        За результатами проходження медичного огляду Виконавець надає відповідні документи Замовнику згідно НАКАЗУ 23.07.2002  № 280 Щодо організації проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб ( форму № 1-ОМК «Особиста медична книжка» (далі – форма № 1-ОМК), затверджену наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21 лютого 2013 року № 150, яка повинна відповідати технічному опису бланка згідно Наказу МОЗ від 08.07.2013 року № 583 після закінчення медогляду у разі відсутності протипоказань для зайняття відповідним видом діяльності заклад охорони здоров'я видає працівнику).

 

8.

Обґрунтування розміру бюджетного призначення

Розрахунок здійснений на підставі Потреби в коштах на оплату Профілактичних медичних  оглядів працівників закладів освіти та установ, підпорядкованих відділу освіти на 2024 рік відділу освіти Драбівської селищної ради.

 

9.

Обсяги закупівлі

361 послуг

 

10.

Очікувана вартість предмета закупівлі

200 000 грн. (двісті тисяч грн. 00 коп.) без ПДВ.

11.

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення

Ціни на товар визначені шляхом збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціни, що містяться в мережі Інтернет у відкритому доступі, на підставі моніторингу ринкових цін, враховуючи наказ Мінекономіки від 18 лютого 2020 року за № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» з змінами внесеними наказом № 649 від 07.04.2020 року «Про внесення змін до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі».

 

 

12.

Строк поставки:

До 31 грудня 2024 року

 

Надання послуг:

  - Проведення періодичного медичного огляду працівників закладів освіти Драбівської територіальної громади включає в себе огляд лікарями-спеціалістами, клінічні та лабораторні дослідження з оформлення таких документів:

-           особиста медична книжка (форма первинної облікової документації № 1-ОМК «Особиста медична книжка», затверджена наказом МОЗ України від 21 лютого 2013 року № 150, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23 квітня 2013 року за № 662/23194) з занесенням до неї результатами клінічних, лабораторних досліджень згідно наказу МОЗ України від 23.07.2002 № 280;

-           картка працівника, який підлягає попередньому (періодичному) медичному огляду, за формою згідно додатку 7 наказу МОЗ України від 24.05.2007 № 246 з занесеними в неї результатами періодичного медичного огляду з висновком про стан здоров’я;

- медична довідка про проходження періодичного медичного огляду працівника за формою, зазначеною у додатку 8 наказу МОЗ України від 24.05.2007 № 246;

- заключний акт за результатами періодичного медичного огляду працівників за формою, зазначеною у додатку 9 наказу МОЗ України від 24.05.2007 № 246.