Впродовж 2020 року до бюджету Черкащини надійшло 566,3 млн грн податку на прибуток

  • 344

Головне управління ДПС у Черкаській області нагадує, що податок на прибуток - загальнодержавний прямий податок, який сплачується за рахунок прибутку організації (підприємства, банку, страхової компанії тощо), отриманого від здійснення господарської діяльності.  

Так, у 2020 році забезпечено надходження до бюджетів усіх рівнів 566,3 млн грн податку на прибуток. До державного бюджету мобілізовано 507,3 млн гривень. За рахунок сплати податку на прибуток місцеві бюджети поповнилися на 59,0 млн гривень.

Звертаємо увагу, що відповідно до статті 133 Податкового кодексу України (далі-Кодекс) платниками податку на прибуток з числа резидентів є:

суб'єкти господарювання - юридичні особи, які провадять господарську діяльність як на території України, так і за її межами, крім неприбуткових підприємств;

юридичні та фізичні особи - підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, фізичні особи - підприємці та фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність (у порядку, визначеному п. 141.4 ст. 141 Кодексу) при виплаті доходів (прибутків) нерезиденту з джерелом їх походження з України;

суб'єкти господарювання юридичні особи, що обрали спрощену систему оподаткування, при отриманні скоригованого прибутку контрольованої іноземної компанії, що оподатковується в порядку, визначеному ст. 39² Кодексу;

управитель фонду операцій з нерухомістю, який здійснює діяльність відповідно до Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" щодо операцій і результатів діяльності із довірчого управління, що здійснюється таким управителем через фонд;

з числа нерезидентів є:

юридичні особи, які утворені в будь-якій організаційно-правовій формі та отримують доходи з джерелом походження з України, за винятком установ та організацій, що мають дипломатичні привілеї або імунітет згідно з міжнародними договорами України;

нерезиденти, які здійснюють господарську діяльність на території України через постійне представництво та/або отримують доходи із джерелом походження з України, та інші нерезиденти, на яких покладено обов'язок сплачувати податок на прибуток.

Зазначені платники подають податкові декларації з податку на прибуток за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному року, протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року (п.п. 49.18.3 п. 49.18 та п. 49.18.6 ст. 49 Кодексу).

Отже, для платників податку на прибуток останній день подання податкової декларації з податку на прибуток за 2020 рік – 1 березня 2021 року, останній день сплати податку на прибуток за 2020 рік – 11 березня 2021 року.

Водночас, подати податкову декларацію з податку на прибуток підприємств суб’єкти господарювання можуть засобами Електронного кабінету платника, адже пріоритетним напрямом у роботі податківців області є вдосконалення електронних сервісів та активне впровадження найсучасніших інформаційних технологій для покращення обслуговування платників податків.   Вказані заходи дозволяють  фахівцям Служби досить швидко та якісно опрацьовувати подану від суб’єків господарювання звітність, а платникам – мінімізувати спілкування з податківцями.