Про зміни до Порядку виплати грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування

  • 548

Фото без опису

На засіданні Уряду 31 березня 2021 року удосконалено Порядок виплати грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2007 року № 228, зокрема, в частині забезпечення сервісного підходу та максимальної доступності для осіб з інвалідністю, які мають право на забезпечення автомобілями. Постанова набирає чинності з 1 липня 2021 року. 

 Спрощено процедуру подання документів для отримання грошових компенсацій, введено в дію електронний кабінет особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, забезпечено електронне ведення особових справ осіб з інвалідністю в Централізованому банку даних з проблем інвалідності. 

Особи з інвалідністю, законні представники недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю подають за місцем їх проживання/перебування:

заяву до районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів сільських, селищних, міських рад (далі — орган соціального захисту населення) або до центрів надання адміністративних послуг, або  заяву в електронній формі з накладенням електронного підпису особи з інвалідністю, законного представника недієздатної особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю через електронний кабінет особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю (далі - електронний кабінет) до централізованого банку даних з проблем інвалідності. 

 До заяви додаються: технічний паспорт про реєстрацію автомобіля на ім'я особи з інвалідністю, законного представника дитини з інвалідністю; копія посвідчення водія, висновок медико-соціальної експертної комісії про наявність медичних показань для забезпечення автомобілем, крім осіб з інвалідністю I та II групи із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких установлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї (категорія 1), осіб з інвалідністю внаслідок війни I групи по зору або без обох рук, осіб з інвалідністю із куксами обох ніг і рук копія висновку МСЕК про встановлення відповідної групи інвалідності; копія посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілого від Чорнобильської катастрофи - для осіб, щодо яких установлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також для громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї (категорія 1).

 У разі подання особою з інвалідністю, законним представником недієздатної особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю заяви через електронний кабінет до нього вносяться інформація та скановані копії документів. 

 У разі технічної можливості електронні копії документів можуть подаватися особою з інвалідністю, законним представником недієздатної особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю з використанням Єдиного державного веб-порталу електронних послуг "Портал Дія", зокрема мобільного додатка "Портал Дія". 

 Скановані копії заяв і документів завантажуються посадовими особами органів соціального захисту населення або центрів надання адміністративних послуг до електронної особової справи особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю у централізованому банку даних з проблем інвалідності з використанням інтегрованої інформаційної системи Мінсоцполітики."