Інклюзивно-ресурсний центр проводить комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини

  • 437

Фото без опису

Фахівцями ІРЦ з 01.01.2021 по 31.05.2021 надано корекційні послуги :

проведено 159 корекційно- розвиткових занять, надано 93 консультації батькам, педагогічним працівникам, законним представникам дітей.

Діти з особливими освітніми потребами мають можливість соціалізації, розвитку своїх сильних сторін і талантів, подальшої інтеграції в суспільство, отримання професії. Тому основне завдання інклюзивно-ресурсного центру –проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини. Результатом комплексної оцінки є:

  • визначення особливих освітніх потреб (потреба в асистенті вчителя, адаптація чи модифікація навчальної програми, спеціальні корекційні засоби навчання, безбар’єрне середовище, тощо);
  • визначення сильних та слабких сторін дитини;
  • визначення оптимального освітнього маршруту (освітня програма дитини, корекційно-розвиткові послуги, тощо);
  • забезпечення індивідуального підходу до кожної дитини.

Зокрема, психологічна оцінка спрямована на всебічне вивчення розвитку дитини та включає в себе: 

  • діагностику когнітивної сфери дитини, в тому числі коефіцієнта її інтелекту (визначення рівня сформованості таких пізнавальних процесів, як сприйняття, пам’ять, мислення, уява, увага);
  • діагностику емоційно-вольової сфери дитини (емоційні реакції та розлади, здатність дитини до вольового зусилля, прояви відхилень від норм поведінки).

            Фахівці ІРЦ взаємодіють  з педагогічними працівниками закладів дошкільної та загальної середньої освіти з метою раннього виявлення та надання своєчасної психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами.