Інклюзивне навчання є одним із основних напрямів реформування системи освіти

  • 269

Фото без опису

Інклюзивне навчання є одним із основних напрямів реформування системи освіти, мета якого - реалізація права на освіту осіб з особливими освітніми потребами без дискримінації.

ІРЦ має на меті соціальний підхід у роботі з особами з ООП: в центрі уваги – особа та її особливі освітні потреби, визначення особливих освітніх потреб особи, її сильних сторін, надання психолого-педагогічної допомоги з урахуванням Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я, розробка рекомендацій щодо організації інклюзивного освітнього середовища та навчання дитини, постійний психолого-педагогічний супровід, раннє втручання та рання допомога, налагодження міжвідомчої співпраці, взаємодія з батьками як з ключовими партнерами розвитку дитини з ООП.

 Зважаючи на всю складність життя в період пандемії фахівці ІРЦ стараються бути максимально ефективними та здійснювати діяльність на користь і розвиток осіб з особливими потребами. Систематично проводяться консультації батьків та вчителів та вихователів, здійснюється комплексна психолого-педагогічна оцінка розвитку дитини,  проводяться корекційно-розвиткові заняття.

Інклюзивно-ресурсний центр надає систему комплексної допомоги. Нашим завданням є змоделювати та показати ситуації для того, щоб орієнтуватися і знаходити шляхи вирішення для якісного забезпечення сфери послуг особам з особливими освітніми потребами.