Сприяння професійному розвитку педагогів – головне завдання Центру професійного розвитку педагогічних працівників

  • 392

Фото без опису

Сучасне суспільство потребує нової якості освіти, що можливо досягти лише шляхом реформ. На новий якісний рівень за таких умов має вийти професіоналізм педагога.

У компонентній формулі Нової української школи провідне місце відводиться педагогу нової формації, що перебуває в авангарді суспільних перетворень: інноватору, умотивованому, компетентному, кваліфікованому, який має свободу творчості, академічну свободу й розвивається професійно та вчиться впродовж життя, має навички управління людьми, координації та взаємодії.

Тому завданням комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Драбівської селищної ради є професійна підтримка вчителів щодо компетентнісного, особистісно-орієнтованого підходів до навчання і нових освітніх технологій, сприяння професійному розвитку педагогів, зокрема через координацію професійних спільнот, поширення інформації щодо професійного розвитку, формування баз даних програм підвищення кваліфікації та джерел, необхідних для професійного розвитку.

З цією метою на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня 2021 р. № 476 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа” організовано підготовку 4 тренерів-педагогів до здійснення підвищення кваліфікації учителів. Реалізується комплекс заходів з підвищення кваліфікації учителів англійської мови, учителів початкових класів, зокрема, учителів, які навчають з 1 вересня 2021 року учнів 1 класу.

З жовтня  2021 року на базі Драбівського навчально-виховного комплексу «Заклад загальної середньої освіти імені С.В.Васильченка-гімназія» відбулося підвищення кваліфікації вчителів мовно-літературної, природничої галузей та  фізичної культури, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти учнями 5 - 11 класів, відповідно до нових методик згідно з Концепцією «Нова українська школа»,  і  навчатимуть з 1 вересня 2022 року учнів 5-х класів.

З 25 жовтня 2021 року розпочалося опанування керівниками освітніх закладів та педагогічними працівниками територіальної громади спецкурсів для роботи в умовах НУШ: «Веб-ресурс педагога: теорія і практика», «Хмарні технології», «SMART-технології як засіб розвитку інформаційно-цифрової компетентності учасників освітнього процесу», «Правова культура керівника закладу освіти як умова безпечного освітнього середовища», «Керування стресом в професійній педагогічній діяльності: основні методи емоційно-вольової саморегуляції» тощо.

Український філософ Григорій Сковорода на питання «Який шлях веде до справжньої людини?» відповідав: «Пізнай себе, спрямуй себе, створи себе».