Використання засобів інформаційних технологій в освітньому процесі

  • 251

Фото без опису

В умовах оновлення української освіти особливого значення набуває проблема створення сприятливих умов для розвитку, виховання і навчання осіб з особливими освітніми потребами, які б відповідали завданням реформування освіти на шляху до її відкритості, демократичності та доступності, реалізації основних положень Нової української школи.

Особливо затребуваними виявилися технології із використанням комп’ютерних засобів. За сприянням держави було придбано для використання в роботі «Дидактичний мультимедійний контент для інклюзивного навчання в початковій школі». Використання цього електронного навчального засобу дозволяє більш ефективно реалізувати ідеї розвивального навчання, інтенсифікувати освітній процес на всіх рівнях корекційної діяльності педагога, що впливає на підвищення якості рівня підготовки школярів з особливими освітніми потребами до реального життя в умовах сучасного світу на основі формування базових компетентностей. Але використання комп’ютерних засобів на заняттях  залежить від урахування основних положень особистісно орієнтованого підходу, тому  особливу увагу потрібно акцентувати на особливостях психіки дітей з особливими освітніми потребами, насамперед тих, що можуть спричинити труднощі у роботі з технікою, а саме: підвищена втомлюваність, уповільнений темп сприймання, тривале входження у процес роботи, розпорошена увага.

 Відповідно до власних спостережень та досвіду професійної діяльності, було зазначено, що включення дітей в освітній процес за допомогою засобів інформаційних технологій підвищує їхню мотивацію пізнавальної діяльності, працездатність, зосереджує увагу і значно прискорює темп роботи. Візуальний ряд та якісний звук відео зосереджують учнів, відтворюють абстрактне мислення, демонструють реальні події, залучають емоційний інтелект, підвищують мотивацію до навчання.