Конкурс на заміщення вакантних посад

  • 1399

ДРАБІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЗОЛОТОНІСЬКОГО РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

   

 02.12.2020 року

смт Драбів

      № 251

 

 

Про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування Драбівської селищної ради

 

Відповідно до пункту 8 статті 59. пункту 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   статті 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 року № 169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців»,   Положення про  порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад  посадових осіб місцевого самоврядування Драбівської селищної ради, затвердженого розпорядженням селищного голови № 82 від 21.05.2020, з метою об’єктивної оцінки знань і здібностей кандидатів на заміщення вакантних посад та дотримання вимог чинного законодавства при прийнятті на службу в органи місцевого самоврядування:

 

1. Оголосити конкурс на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування:

начальника відділу соціального захисту і охорони здоровя Драбівської селищної ради, головного спеціаліста (системного адміністратора) відділу організаційно-кадрової роботи Драбівської селищної ради.

2. Повідомлення про оголошення конкурсу оприлюднити на офіційному веб-сайті Драбівської селищної ради та в районній газеті «Драбівщина».  

3. Затвердити перелік питань на перевірку знання законодавства України з урахуванням специфіки функціональних обов’язків на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування Драбівської селищної ради (додається).

4. Контроль за виконанням розпорядження покладаю на Красоху О.С., керуючого справами Драбівської селищної ради.

 

 

Селищний голова                                                                      Світлана ОРЕЛ

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Додаток 

До розпорядження Драбівського селищного голови

від  02.12.2020 року № 251

 

 Перелік питань

на перевірку знань законодавства України для кандидатів на зайняття посади  начальника відділу соціального захисту і охорони здоров’я

(закони України «Про соціальні послуги», «Про державну соцiальну допомогу   малозабезпеченим  сiм’ям», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Основи законодавства України про охорону здоров'я», «Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості», наказ Міністерства охорони здоров’я України  від 19.03.2018             № 503 "Про затвердження Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, та форми декларації про вибір лікаря,

який надає первинну медичну допомогу")

 

 

1. Основнi аспекти Закону України «Про державну соцiальну допомогу   малозабезпеченим  сiм’ям».

2. Види державної соціальної допомоги відповідно до Закону України «Про державну допомогу сiм’ям з дiтьми».

3. Повноваження у сфері соціального захисту населення (стаття 3 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»).

4. На які пільги відповідно до чинного законодавства мають право інваліди різних категорій, крім інвалідів війни.

5. Які  особи належать до учасників бойових дій  та  якими  пiльгами  вони користуються?

6. Пільги та компенсації громадянам, якi постраждали вiд Чорнобильської катастрофи.

7. Ким розроблюється індивідуальна програма реабілітації особи з інвалідністю? 

8.Хто має право на призначення державної допомоги при народженні дитини? 

9. Чи мають право органи місцевого самоврядування передбачати додаткові соціальні гарантії при розробці та реалізації місцевих соціально-економічних програм?

10. На яких  осіб  поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та якими пiльгами вони користуються?

11. Хто має  право  на  пенсiйне  забезпечення?

12. Хто здійснює реалізацію державної політики у сфері охорони здоров’я в адміністративно-територіальних одиницях України?

13. Які види медичної допомоги передбачаються Основами законодавства України про охорону здоров'я?

14. Який орган уповноважений приймати рішення про оптимізацію, створення, реорганізацію, перепрофілювання державних і комунальних закладів охорони здоров'я?

15. Який документ подається пацієнтом надавачу медичних послуг для реалізації свого права на вибір лікаря?

16. Хто затверджує форму декларації та порядок вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу ?

17. Ким затверджується порядок надання первинної медичної допомоги?

18. Що таке «Декларація про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу»?

19. Відповідно до якого нормативно-правового акту Порядок вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу регулює такий вибір?

20. Що складає систему стандартів у сфері охорони здоров'я?

 

  Перелік питань

на перевірку знань законодавства України для кандидатів на зайняття посади головного спеціаліста (системного адміністратора)

організаційно-кадрового відділу

 

        1. Повноваження державних органів у сфері захисту інформації в системах (статті 10, 3 Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах»).

        2. Забезпечення захисту інформації в системі (статті 9, 3 Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах»).

        3. Умови обробки інформації в системі (статті 8, 3 Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах»).

        4. Доступ до інформації в системі (статті 4, 3 Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах»).

        5. Визначення термінів (стаття 1 Закон України «Про інформацію).

        6. Державна інформаційна політика (стаття 2 Закон України «Про інформацію»).

        7. Національна програма інформатизації (стаття 2 Закон України «Про Національну програму інформатизації»).

        8. Загальні вимоги до обробки персональних даних (стаття 6 Закон України «Про захист персональних даних»).

        9. Засекречування та розсекречування матеріальних носіїв інформації (стаття 15 Закону України «Про державну таємницю»).

10. Статус Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (стаття 2 Закон України «Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України»).

11. Доступ до інформації в системі (статті 4, 3 Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах»).

12. Забезпечення захисту інформації в системі (стаття 9 Закон України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах»).

13. Повноваження державних органів у сфері захисту інформації в системах (стаття 10 Закон України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах»).

14. Об'єкти захисту в системі (статті 2, 3 Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах»).

15. Відносини між власником інформації та власником системи                    (статті 3,5 Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах»).

16. Забезпечення захисту інформації в системі (стаття 9 Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про захист інформації в автоматизованих системах»).

17. Повноваження державних органів у сфері захисту інформації в системах (стаття 10 Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про захист інформації в автоматизованих системах»).

18. Визначення термінів (стаття 1 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг»).

19. Електронний документ (стаття 5 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг»).

20. Електронний підпис (стаття 6 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг»).

 

 

Керуючий справами                                                             Ольга КРАСОХА

 

 

Фото без опису