Конкурс на зайняття вакантної посади директора Комунального некомерційного  підприємства «Драбівська багатопрофільна лікарня» Драбівської селищної ради

 • 707

Фото без опису

 

 

 

 

 

 

 

 

Оголошення

про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади

директора Комунального некомерційного  підприємства «Драбівська багатопрофільна лікарня» Драбівської селищної ради

 

Правові підстави проведення конкурсу:

Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» від 19.11.1992 № 2801-XII (зі змінами);

 постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я»;

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 78 «Охорона здоров’я»), затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29.03.2002 № 117 (із змінами);

рішення Драбівської селищної ради від 24.12.2020 №3-70/VIII «Про затвердження зміни назви комунального некомерційного підприємства Драбівської районної ради «Драбівська центральна районна лікарня» та зміни до статуту комунального некомерційного підприємства Драбівської районної ради «Драбівська центральна районна лікарня»;

розпорядження Драбівської селищної ради від 01.03.2021 № 27-р «Про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства «Драбівська багатопрофільна лікарня» Драбівської селищної ради Черкаської області»;

 розпорядження Драбівської селищної ради від  29 березня 2021 року №    «Про утворення конкурсної комісії для проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства «Драбівська багатопрофільна лікарня» Драбівської селищної ради».

Найменування підприємства: Комунальне некомерційне  підприємство «Драбівська багатопрофільна лікарня» Драбівської селищної ради.

Скорочене найменування: КНП «Драбівська БЛ» ДСР.

Юридичне та фактичне місцезнаходження підприємства: вулиця Садова, будинок 1Б, смт Драбів, Золотоніський район, Черкаська обл., 19801.

Ідентифікаційний код юридичної особи: 02005361

Основні напрями його діяльності: код КВЕД 86.10 Діяльність лікарняних закладів.

Комунальне  некомерційне  підприємство «Драбівська багатопрофільна лікарня» Драбівської селищної ради  (далі – Підприємство) є закладом охорони здоров’я – комунальним некомерційним підприємством, що надає медичну допомогу населенню в порядку та на умовах, встановлених чинним законодавством України та Статутом Комунального некомерційного підприємства «Драбівська багатопрофільна лікарня» Драбівської селищної ради, затвердженого рішенням Драбівської селищної ради від 24.12.2020 № 3-70/VІІІ

Структура підприємства:

 • адміністрація КНП «Драбівська БЛ» ДСР;
 • клініко – діагностична лабораторія;
 • бухгалтерія;
 • кабінет «Довіра»;
 • інформаційноаналітичний відділ;
 • поліклінічне відділення;
 • відділення променевої діагностики;
 • відділення невідкладної та екстреної допомоги;
 • хірургічне відділення;
 • терапевтичноневрологічне відділення;
 • інфекційне відділення;
 • дитяче відділення;
 • відділення паліативної, хоспісної допомоги та реабілітації;
 • господарський підрозділ.

 

Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності комунального некомерційного підприємства «Драбівська багатопрофільна лікарня»  Драбівської селищної ради на 2021 рік складають: кошти місцевого бюджету – 4 622 600 грн.               

 

Дата початку приймання документів для участі у конкурсі: з 30 березня 2021 року.

 

Кінцевий строк приймання документів для участі у конкурсі: до 16:00 16 квітня 2021 року.

 

Адреса приймання документів для участі в конкурсі:  смт Драбів, вул. Центральна, 69, приміщення адміністративної будівлі  Драбівської  селищної ради,  каб. 214 (організаційно-кадровий відділ виконавчого апарату Драбівської селищної ради).

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок: тел. (04738) 30-8-50, е-mаіl: vakulenco2008@ukr.net.

 

Перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі:

1)  копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 (зі змінами);

3)  резюме у довільній формі;

4)  автобіографія;

5) копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційна категорія, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копія трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згода на обробку персональних даних згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094;

7)  конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідка МВС про відсутність судимості (чинна на дату розкриття пропозицій претендентів), термін дії - 30 календарних днів з моменту видачі);

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ (чинні на дату розкриття пропозицій претендентів);

10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094;

11) заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

 

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді!

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

 

Вимоги до претендента:

1. Вища освіта ІІ рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування», або «Право», або «Соціальні та поведінкові науки», або «Гуманітарні науки», або «Охорона здоров'я» та спеціалізацією «Організація і управління охороною здоров'я».

2. Стаж роботи на керівних посадах не менше 5-ти років.

3. Є громадянином України.

4. Вільне володіння державною мовою, достатній рівень знань законодавства (Конституції України, законодавства України з охорони здоров’я, антикорупційного законодавства, інших законодавчих та нормативно-правових актів).

5. Здатність за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні обов’язки.

6. Високі моральні, ділові, професійні якості та організаторські здібності.

 

Вимоги до конкурсної пропозиції:

         конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три – п’ять років), в якому передбачаються:

•  план реформування закладу протягом одного року;

•  заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

•  пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;

пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

 

Умови оплати праці директора Комунального некомерційного підприємства «Драбівська багатопрофільна лікарня» Драбівської селищної ради із зазначенням істотних умов контракту:

Умови оплати праці визначаються відповідно до контракту з директором КНП «Драбівська багатопрофільна лікарня» Драбівської селищної ради та не можуть бути меншими, ніж передбачено законодавством.  Типова форма контракту затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 21.08 2019 №792. За рішенням Драбівської селищної ради можуть встановлюватися надбавки та доплати  в межах затвердженого фонду заробітної плати відповідно до вимог чинного законодавства.

 

Дата проведення засідання конкурсної комісії з розгляду заяв претендентів і доданих до них документів - 20.04.2021  о 10.00 год.  Місце проведення конкурсу та адреса: Драбівська селищна рада, смт Драбів, вул. Центральна, 69.

 

Фото без описуРозпорядження про утворення конкурсної комісії

 

Фото без описуДодатки