Змінено порядок призначення компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі

  • 1005

Змінено порядок призначення компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі

Уряд вдосконалив порядок призначення і виплати компенсації за надання  соціальних послуг з догляду на непрофесійній основі | Асоціація міст України

         19 травня поточного року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 07.05.2022 № 591, якою внесено зміни до порядку подання та оформлення документів, призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі, зокрема:

        - щодо обчислення середньомісячного сукупного доходу фізичної особи, яка надає соціальні послуги;

        - для прийняття рішення щодо призначення/не призначення компенсації запроваджено комплексне визначення ступеня індивідуальних потреб особи, яка потребує надання соціальних послуг.

         Віднині, при розрахунку розміру компенсації середньомісячний сукупний дохід фізичної особи, яка надає соціальні послуги враховується за один квартал, який передує місяцю, що є попереднім до місяця звернення із відповідною заявою. 

        Після отримання заяв про згоду надавати соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі та про згоду отримувати соціальні послуги  орган соціального захисту населення протягом двох робочих днів комісійно здійснює комплексне визначення ступеня індивідуальних потреб особи, яка потребує надання соціальних послуг.

         Комплексне визначення ступеня індивідуальних потреб особи, яка потребує соціальних послуг, здійснюється  фахівцями органу соціального захисту населення разом із представниками закладу охорони здоров’я, надавачів соціальних послуг із залученням особи, яка потребує надання соціальних послуг, та/або її законного представника. 

        За результатами комплексного визначення ступеня індивідуальних потреб особи, яка потребує надання соціальних послуг, органом соціального захисту населення готується висновок за відповідно затвердженою формою. 

         Слід зауважити, що особа потребуватиме надання соціальних послуг, якщо за результатами комплексного визначення ступеня індивідуальних потреб особи, яка потребує надання соціальних послуг, їй установлено IV чи V групу рухової активності, за сумарною кількістю балів від 54 до 0. Якщо сума балів становить більше ніж 54, особа не потребує надання соціальних послуг з догляду.