Послуга патронату над дитиною у запитаннях і відповідях

 • 249

ЩО ТАКЕ ПАТРОНАТ?

Фото без описуПатронат над дитиною - це послуга «з тимчасового догляду, виховання та реабілітації дитини в сім’ї патронатного вихователя у період подолання дитиною, її батьками або іншими законними представниками складних життєвих обставин».  

            «Термін перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя встановлюється органом опіки та піклування і не може перевищувати трьох місяців.

У разі наявності обставин, що обґрунтовують необхідність і доцільність перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя понад зазначений термін, орган опіки та піклування може його продовжити. Загальний термін перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя не може перевищувати шість місяців.»

Одночасно до сім’ї патронатного вихователя можуть бути влаштовані тільки діти, які є між собою рідними братами та сестрами, або діти, які виховувалися в одній сім’ї.

Сімейний кодекс України, ст. 252

 

ХТО ПОТРЕБУЄ ПОСЛУГИ ПАТРОНАТУ?

Фото без опису

Послугу патронату орієнтована на ДІТЕЙ, які потрапили в складні життєві обставини та, за різних причин певний час не можуть перебувати у власній сім‘ї (родині) або їхні батьки чи особи, які їх заміняють, не можуть піклуватись про них.

            Зокрема це можуть бути:

 • новонароджені діти, від яких відмовились батьки в пологовому будинку/медичному закладі;
 • підкинуті, безпритульні діти;
 • діти з сімей, в яких існує загроза їх життю та здоров‘ю;
 • діти, які зазнали насильства, жорстокого поводження;
 • діти, батьки або особи, які їх заміняють, померли, пропали безвісті;
 • діти, батьки/законні представники яких потребують реабілітації, лікування в стаціонарі, подолання інших складних життєвих обставин, які впливають на їх спроможність піклуватися про дітей;
 • інші випадки, в яких не можливо забезпечити належний догляд та виховання дитини в безпечному сімейному середовищі.

 

ЯК ДИТИНА ВЛАШТОВУЄТЬСЯ В ПАТРОНАТ?

 • за згодою її батьків/законних представників;
 • за письмової заяви:

- дитини, у разі, коли вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може її висловити;

- батьків про тимчасові обставини, які перешкоджають спільному проживанню;

 • без згоди її батьків/законних представників за наявності:
 • рішення про негайне відібрання дитини;
 • акту про покинуту чи знайдену дитину, дитину, яку батьки відмовилися забрати з пологового будинку, іншого медичного закладу;
 • у разі відсутності відомостей про місце перебування батьків/законних представників;
 • за наявності безпосередньої загрози життю чи здоров’ю дитини що підтверджено актом проведення оцінки рівня безпеки дитини.

ХТО ТАКИЙ ПАТРОНАТНИЙ ВИХОВАТЕЛЬ?

Патронатний виховательце спеціаліст, який пройшов навчання за спеціальною програмою та на договірній основі здійснює догляд, виховання, забезпечує реабілітацію тимчасово влаштованих в його сім’ю дітей, несе відповідальність за їх життя та здоров’я в період надання цим дітям послуги патронату, допомагає дитині та її сім’ї у подоланні складних життєвих обставин.

Патронатний вихователь є тією особою, яка є безпосередньо відповідальною за життя та здоров’я влаштованої дитини, а також за якість надання послуги.

Фото без описуПАТРОНАТНИЙ ВИХОВАТЕЛЬ…

допоможе дитині подолати стрес, зумовлений відсутністю чи втратою прихильності у біологічній сім’ї  створить позитивний емоційний контакт із дитиною, правильно реагуватиме на її потреби представлятиме інтереси дитини перед іншими фахівцями соціальної сфери  стане посередником між дитиною та її біологічними батьками / особами, які їх заміняють чи усиновителями / прийомними батьками.

ПАТРОНАТНИЙ ВИХОВАТЕЛЬ ЗОБОВЯЗАНИЙ ЗАБЕЗПЕЧИТИ ДИТИНІ:

особистий простір для проживання, відпочинку та розвитку;

одяг відповідно до віку, сезону та статі;

харчування, яке враховує потреби дитини та її смаки,  а також:

 • організувати процес та створити дитині умови для навчання, фізичного та духовного розвитку,
 • співпрацювати з батьками, іншими законними представниками дитини задля подолання складних життєвих обставин у межах та у спосіб, визначені органом опіки та піклування,
 • забезпечити надання чи доступ до послуг, визначених договором про патронат над дитиною,
 • сприяти контактам дитини з батьками, іншими законними представниками, родичами, якщо це відповідає інтересам дитини та не порушує її права.

 ЩО ГАРАНТУЄ ДЕРЖАВА?

 • Соціальну допомогу на утримання влаштованої під патронат дитини обсягом 2,5 прожиткових мінімуми для дитини відповідного віку на місяць (3,5 прожиткові  мінімуми при влаштуванні дитини з інвалідністю);
 • Грошове забезпечення за надану послугу в розмірі  5-ти прожиткових  мінімумів для працездатних осіб;
 • Сплату єдиного внеску на  загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Всі хто виявив зацікавленість патронатом звертайтесь  до служби у справах дітей Драбівської селищної ради за адресою:  смт Драбів, вул. Центральна, 69, каб. 409, тел. 30 6 44.