Опікунська рада при виконавчому комітеті Драбівської селищної ради Золотоніського району Черкаської області створена з метою забезпечення реалізації особистих немайнових і майнових прав та інтересів повнолітніх недієздатних осіб та осіб, дієздатність яких обмежена, повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати обов’язки

Опікунська рада при виконкомі Драбівської селищної ради Золотоніського району Черкаської області у своїй діяльності керується:

Основні завдання опікунської ради:

Основним завданням опікунської ради є надання допомоги виконавчому комітету сільської ради у здійсненні ним функцій як органу опіки та піклування щодо соціального захисту повнолітніх недієздатних осіб та осіб, дієздатність яких обмежена, повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати свої обов’язки.

Повноваження опікунської ради:

Розглядає питання, що стосуються забезпечення особистих, майнових і житлових прав та інтересів осіб, яких рішенням суду визнано недієздатними (обмежено дієздатними) і яким призначено опікуна (піклувальника), та повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати свої обов’язки.

Склад опікунської ради:

Опікунська рада складається з Голови опікунської ради, Секретаря опікунської ради та членів опікунської ради.

Діяльність опікунської ради:

Основною організаційною формою діяльності Опікунської ради є її засідання, які проводяться у разі потреби.


 Визнання особи недієздатною

 Положення про опікунську раду

 Склад опікунської ради

 Протокол 1 засідання опікунської ради

 Протокол 2 засідання опікунської ради

 


 

 Форма звіту опікунів