E-mail:  szdrabiv@ukr.net

Телефон: (04738)30478

Структура відділу

- ПЕРЕПЕЛИЦЯ ТЕТЯНА СЕРГІЇВНА – начальник відділу  (кабінет 206).

- ЧЕРНЕНКО НАТАЛІЯ АНДРІЇВНА – головний спеціаліст відділу  (кабінет 205).

- ОСАДЧА ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА – головний спеціаліст відділу (кабінет 205).

- НЕДВИГА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА – головний спеціаліст відділу  (кабінет 205).

- КРОКОСЕНКО ВАЛЕНТИНА ГРИГОРІВНА – інспектор по роботі з ветеранами (кабінет 115).

Графік прийому громадян:

понеділок - п`ятниця: з 9.00 до 12.00

Графік роботи:

Понеділок– П’ятниця 08:00 до 17:15
П’ятниця 08:00 до 16:00
Обідня перерва 13:00 до 14:00

 

                                                                                   Затверджено

                                                                                   рішенням Драбівської селищної ради

                                                                                   від 25.11.2020 №1-16/VIII

 

Положення

про відділ соціального  захисту та охорони здоров’я

Драбівської селищної ради

 

І. Загальні положення

 

1.1. Відділ соціального захисту та охорони здоров’я  населення Драбівської селищної ради (далі – відділ) є виконавчим органом Драбівської об’єднаної територіальної громади, що утворюється селищною радою. Відділ є підзвітним та підконтрольним селищній раді, підпорядкованим селищному голові, виконавчому комітету селищної ради.

1.2. Відділ є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, є головним розпорядником коштів, має право відкривати реєстраційні рахунки в установах Державного казначейства України, печатку із зображенням Державного Герба України із своїм найменуванням, власні бланки.

1.3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Основами законодавства України про охорону здоров’я, нормативно-правовими актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України, центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, наказами начальника служби у справах дітей облдержадміністрації, рішеннями обласної ради, селищної ради та виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови та іншими нормативно-правовими актами.

1.4. Положення про відділ затверджується головою Драбівської селищної ради.

ІІ. Основні завдання

Основними завданнями відділу є:

2.1. Здійснення в межах повноважень контролю за дотриманням вимог законодавства у сфері охорони здоров’я, соціального захисту населення, охорони та умов праці, сімейної та ґендерної політики, протидії торгівлі людьми, оздоровлення дітей.

2.2. Створення умов для розвитку місцевих програм з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, охорони праці, сімейної та ґендерної політики, протидії торгівлі людьми, запобігання насильству в сім’ї, оздоровлення та відпочинку дітей, та реалізації цих заходів.

2.3. Забезпечення в межах наданих повноважень безоплатності та доступності медицини на території громади, якості медичної допомоги, створення належних умов в закладах охорони здоров’я для перебування в них хворих та роботи персоналу.

2.4. Здійснення заходів щодо розвитку профілактичного напрямку в охороні здоров’я, формуванню здорового способу життя, забезпеченню високого рівня працездатності та довголіття;

2.5. Контроль за дотриманням законодавства в галузі охорони здоров’я, стандартів лікування та соціальних нормативів надання медичної допомоги в закладах охорони здоров’я.

2.6. Забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров’я та захисту прав працівників закладів охорони здоров’я.

2.7. Сприяння державним органам у здійсненні контролю за санітарним та радіаційним станом навколишнього середовища, додержанням правил санітарної охорони на відповідній території;

2.8. Координувати роботу лікувально-профілактичних закладів з питань надання кваліфікованої медичної допомоги населенню та підвищення її якості.

2.9. Забезпечувати пропаганду здорового способу життя серед населення.

2.10. Вивчати та аналізувати стан здоров’я населення, розробляти та здійснювати заходи щодо профілактики захворювань, зниження захворюваності, інвалідності, смертності.

2.11. Організовувати роботу щодо охорони материнства й дитинства, покращення умов роботи, побуту й відпочинку жінок, забезпечувати проведення оздоровчих заходів серед дітей і підлітків на території громади.

2.12. Здійснення заходів по запобіганню, лікуванню, локалізації та ліквідації масових інфекційних захворювань;

2.13. Сприяння роботі товариств, асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері охорони здоров’я;

2.14. Забезпечення реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин, оплати і належних умов праці, організацію ефективного співробітництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками та їх об’єднаннями, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями;

2.15. Забезпечення реалізації державної політики з питань соціального захисту населення;

2.16.Організацію соціального обслуговування населення;

2.17. Розроблення та організацію виконання комплексних програм та заходів щодо поліпшення становища соціально незахищених верств населення, сімей та громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, та всебічне сприяння в отриманні ними соціальних виплат та послуг за місцем проживання, перебування;

2.18. Забезпечення соціальної інтеграції інвалідів, сприяння створенню умов для безперешкодного доступу інвалідів до об’єктів соціальної інфраструктури;

2.19. Реалізація на території громади державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

2.20. Розроблення і здійснення самостійно або разом з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;

2.21. Організація роботи з різними категоріями дітей на території громади здійснення заходів по захисту житлових та майнових прав дітей, у тому числі дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа;

2.22. Визначення пріоритетних напрямів поліпшення становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

2.23. Готувати проекти рішень на сесії селищної ради та засідання виконкому з питань, що знаходяться в компетенції відділу;

2.24. Здійснювати контроль за виконанням рішень органів місцевого самоврядування, що стосуються компетенції відділу;

2.25. Проводити заходи щодо організації санітарно-просвітницької роботи серед населення, працювати у тісному контакті з профспілковими та громадськими організаціями.

 

ІІІ. Функції

Основними функціями відділу є:

3.1. Забезпечує в межах наданих повноважень доступність та безоплатність медичного обслуговування населення на території селещної ради відповідно до нормативних документів, які діють в галузі охорони здоров’я та у межах виділених селищною радою асигнувань.

3.2. Здійснює контроль за організацією медичної допомоги громадянам, дітям та матерям, за станом здоров’я дітей у дитячих дошкільних та навчальних закладах міста, за оздоровленням, фізичним та гігієнічним вихованням.

3.3. Вживає заходи щодо поліпшення медичного обслуговування інвалідів, людей похилого віку, що потребують обслуговування вдома.

3.4. Вивчає стан здоров’я населення, розробляє заходи щодо попередження і зниження захворюваності, інвалідності та смертності.

3.5. Реалізовує профілактичні стратегії охорони здоров’я на території селищної ради.

3.6. Організовує систематичне обстеження (диспансеризацію) осіб, які брали участь у ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС, осіб, евакуйованих і відселених із зон відчуження.

3.7. Організовує та контролює реалізацію заходів, спрямованих на профілактику соціально небезпечних захворювань (туберкульозу, ВІЛ-інфекції тощо.).

3.8. Здійснює спільно з іншими відділами селищної ради необхідні заходи щодо ліквідації наслідків екологічних катастроф, стихійного лиха, епідемій, пожеж, інших надзвичайних ситуацій та своєчасно інформує про них населення.
       3.9. Організовує та контролює в межах наданих повноважень проведення закладами охорони здоров’я громади профілактичних та протиепідемічних заходів, проведення медичних оглядів і обстежень, профілактичних щеплень, гігієнічного виховання та навчання громадян, інших заходів, передбачених санітарно-гігієнічними та санітарно-епідеміологічними правилами і нормами.
      3.10. Забезпечує спільно з іншими відділами селищної ради реалізацію державної політики у сфері охорони материнства та дитинства, виконання галузевих та регіональних програм, розроблення і здійснення контролю за поліпшенням становища дітей.
 
      3.11. Сприяє розвитку всіх видів медичного обслуговування в закладах охорони здоров’я, які проводять господарську діяльність з медичної практики.
      3.12. Організовує та контролює надання медичної допомоги пільговим категоріям населення відповідно до чинного законодавства.
      3.13. Розробляє та забезпечує реалізацію програм з питань соціального захисту населення, охорони праці, охорони здоров’я, сімейної та ґендерної політики, протидії торгівлі людьми, запобігання насильству в сім’ї, оздоровлення та відпочинку дітей.
       3.14. Організовує розроблення і здійснення на території громади заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, запобігання вчиненню дітьми правопорушень.
       3.15. Надає службі у справах дітей відповідної райдержадміністрації документи щодо подальшого влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, закладів для дітей.
       
3.16. Забезпечує у межах своїх повноважень здійснення контролю за додержанням законодавства щодо соціального захисту дітей і запобігання вчиненню ними правопорушень.
        3.17. Вживає заходів щодо виявлення дітей, залишених без батьківського піклування, повідомляє службу у справах дітей відповідної райдержадміністрації та забезпечує їх тимчасове влаштування.
       
3.18. Забезпечує в межах повноважень реалізацію системи державних та місцевих гарантій з питань соціального захисту населення.
        3.19. Здійснює первинну реєстрацію внутрішньо переміщених осіб та координацію їх дій для вирішення нагальних проблемних питань, які виникають при переміщенні.
        3.20. Організовує та координує роботу з питань соціальної підтримки учасників антитерористичної операції, членів їх сімей, та вирішення проблемних питань членів сімей загиблих учасників АТО.
      
3.21. Уживає заходів щодо соціального захисту бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі.
       3.22. Здійснює формування комплекту документів для отримання адресної натуральної допомоги мешканцям громади пільгової категорії населення.
       3.23. Забезпечує діяльність:

- комісії для надання матеріальної допомоги за рахунок коштів місцевого бюджету;

- комісії з розгляду питань надання одноразової грошової допомоги постраждалим особам та особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України або району проведення анти терористичної операції;

- комісії з питань взаємодії суб’єктів соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах;

- сприяє влаштуванню за потреби до будинків-інтернатів (пансіонатів) громадян похилого віку, інвалідів та дітей-інвалідів;

- подає в установленому порядку пропозиції щодо встановлення піклування над повнолітніми дієздатними особами, які за станом здоров’я потребують догляду;

- інформує інвалідів про послуги державної служби зайнятості щодо підбору роботи, проведення професійної орієнтації з метою вибору виду професійної діяльності та визначення виду професійного навчання шляхом професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації;

- інформує центри зайнятості та відділення Фонду соціального захисту інвалідів про інвалідів, які виявили бажання працювати;


3.24. Співпрацює з районними управліннями Пенсійного фонду України, районним центром зайнятості населення, громадськими організаціями, підприємствами різних форм власності, окремими громадянами з питань соціального захисту, охорони та умов праці.
3.25. Здійснює в межах повноважень контроль у сфері дотримання норм законодавства з питань охорони праці, за якістю проведення атестації робочих місць за умовами праці на підприємствах, в організаціях та установах усіх форм власності.
3.26. Координує, контролює та забезпечує у межах своїх повноважень виконання державних цільових програм і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального та правового захисту сім’ї, у тому числі соціальної підтримки сімей з дітьми, малозабезпечених, багатодітних, молодих сімей та сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах, попередження насильства в сім’ї, оздоровлення та відпочинку дітей, забезпечення рівних прав і можливостей для участі жінок та чоловіків у політичному, економічному і культурному житті, протидії торгівлі людьми. 
3.27. Надає в межах своїх повноважень багатодітним сім’ям та сім’ям, що опинилися у складних життєвих обставинах, підприємствам установам та організаціям, об’єднанням громадян та окремим громадянам методичну допомогу з питань запобігання насильству в сім’ї.
3.28. Координує в межах своїх повноважень здійснення заходів, спрямованих на організацію оздоровлення та відпочинку дітей.
3.29. Здійснює координацію діяльності і контроль за організацією виїзду груп дітей на відпочинок та оздоровлення .
3.30. Забезпечує в межах своїх повноважень розроблення і здійснення заходів, спрямованих на розв’язання соціальних проблем молодих сімей.
3.31.Забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони здоров’я, охорони праці, пожежної безпеки, реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.
3.32. Забезпечує своєчасний розгляд звернень громадян та громадських об’єднань, уживає відповідно до чинного законодавства заходів щодо усунення причин виникнення скарг, надає консультації громадянам за напрямом діяльності. Веде прийом громадян з питань, що належать до компетенції відділу.

                                                                                               ІV. Права
Відділ має право:

4.1. Залучати посадових осіб виконавчих органів селищної ради 
для розгляду питань, що належать до його компетенції.

4.2. Одержувати в межах повноважень та у встановленому порядку від виконавчих органів селищної ради, підприємств, установ і організацій усіх форм власності документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

4.3. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи селищної ради відносно охорони здоров’я та соцільного захисту населення Драбівської ОТГ.

4.4. Оприлюднювати в засобах масової інформації інформацію з питань, віднесених до компетенції відділу.

4.5. Здійснювати на території громади контроль за додержанням роботодавцями і працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці.

4.6. Брати участь в роботі засідань селищної ради та її виконавчого комітету, нарадах та семінарах.

4.7. Надавати пропозиції щодо внесення до проектів рішень і розпоряджень селищного голови питань, що відносяться до компетенції відділу.

4.8. Здійснювати контроль за організацією лікувально-профілактичного процесу у медичних закладах.

4.9. Контролювати хід виконання комплексних програм в галузі охорони здоров’я, соціального захисту населення, охорони праці, сімейної та гендерної політики, протидії торгівлі людьми, оздоровлення та відпочинку дітей.

4.10.Проводити роботу серед дітей з метою запобігання вчиненню 
правопорушень.

4.11. Порушувати перед органами виконавчої влади питання про направлення до спеціальних установ, закладів соціального захисту дітей (центру соціальної підтримки дітей та сімей тощо), навчальних закладів усіх форм власності дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, неодноразово самовільно залишали сім’ю та навчальні заклади.

4.12. Сприяти влаштовуванню дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї, під опіку, піклування.

4.13. Запрошувати для бесіди батьків або опікунів, піклувальників, посадових осіб з метою з’ясування причин та умов, які призвели до порушення прав дітей, бездоглядності та безпритульності, вчинення правопорушень, і вживати заходів до усунення таких причин.

4.14. Отримувати від відділів селищної ради, підприємств, організацій та установ усіх форм власності необхідні статистичні дані, звіти, документи та інші матеріали, які стосуються діяльності відділу або необхідні для виконання покладених на нього завдань.

4.15. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу.

V. Структура відділу

5.1. Відділ охорони здоров’я, соціального захисту населення очолює начальник, якого призначає на посаду та звільняє з посади селищний голова, згідно з рішенням конкурсної комісії.

5.2. Структура відділу й чисельність працівників затверджується селищною радою. 

5.3. Працівників відділу призначає на посаду за рішенням конкурсної комісії та звільняє з посади селищний голова.

5.4. Посадові обов’язки начальника та працівників відділу регулюються посадовими інструкціями.

Начальник відділу:

1) здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в відділі; 

2) подає на затвердження селищному голові положення про відділ; 

3) затверджує посадові інструкції працівників структурного підрозділу та розподіляє обов’язки між ними; 

4) планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи селищної ради; 

5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

6) звітує перед селищним головою про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи;

7) може входити до складу виконкому селищної ради;

8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях виконкому питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних рішень; 

9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;
     10) видає в межах своєї компетенції накази, організовує контроль за їх виконанням.

VI. Взаємодії відділу

 

6.1.Відділ при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з органами виконавчої влади, відділами, управліннями, структурними підрозділами Драбівської селищної ради, депутатами, постійними комісіями, іншими підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, об’єднаннями громадян; одержує від них в установленому порядку інформацію, документи, статистичні дані та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

 

Секретар селищної ради                                   Олександр МІРОШНИК

 

Гід державних послуг. Банер